Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Fotogalerija

Svecemat
AFO 8781 copy
CAM
AFO
AFO
Otvoritev prenov. obj 07. Pekel
AFO
Vzdrzevanje
gal2018
Otvoritev
Objekt ultraf. v Peklu
CAM
AFO
Del voznega parka
AFO
IMG
Pokopalisce
IMG
Zajetje Ribnik
Odprava poskodbe
AFO
Odprava poskodbe v Bobnu
CAM
CAM
Odprava poškodbe v Bobnu
gal2018
Preteklost-
IMG
Odprava poškodbe
Urejene javne povrsine
Pokopalisce
Ekoloski otok
AFO
Zajetje Mali Ribnik
upravljanje
gal2018
gal2018
Igre
AFO
Zajetje Ribnik
Pokopalisce
IMG
Sedanjost-
Objekt v Peklu
AFO 2382
gal2018
Zajetje Mali Ribnik
CAM
AFO
Vzdrzevanje
AFO
AFO
Urejene javne površine