Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Fotogalerija

Zajetje Mali Ribnik
Otvoritev prenov. obj 07. Pekel
CAM
Ekoloski otok
AFO
Vzdrzevanje
IMG
gal2018
AFO
AFO
Zajetje Ribnik
IMG
Vzdrzevanje
Odprava poškodbe
Pokopalisce
Svecemat
Urejene javne povrsine
AFO
gal2018
Pokopalisce
AFO
AFO
Objekt v Peklu
Sedanjost-
AFO
CAM
gal2018
CAM
Objekt ultraf. v Peklu
Odprava poskodbe v Bobnu
Odprava poškodbe v Bobnu
CAM
Urejene javne površine
IMG
Pokopalisce
IMG
AFO 8781 copy
upravljanje
AFO
gal2018
AFO
Otvoritev
AFO 2382
Igre
Zajetje Mali Ribnik
Del voznega parka
AFO
gal2018
CAM
Preteklost-
Odprava poskodbe
Zajetje Ribnik
AFO