Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Fotogalerija

Otvoritev prenov. obj 07. Pekel
Urejene javne površine
Zajetje Ribnik
AFO 2382
Svecemat
Preteklost-
Del voznega parka
AFO
Sedanjost-
Odprava poškodbe v Bobnu
Urejene javne povrsine
upravljanje
Zajetje Mali Ribnik
AFO
AFO
IMG
AFO 8781 copy
AFO
Pokopalisce
AFO
CAM
Vzdrzevanje
Objekt ultraf. v Peklu
IMG
Odprava poskodbe v Bobnu
Ekoloski otok
Zajetje Mali Ribnik
Odprava poskodbe
Otvoritev
gal2018
AFO
Pokopalisce
IMG
gal2018
Igre
AFO
gal2018
IMG
CAM
gal2018
AFO
AFO
Zajetje Ribnik
CAM
Odprava poškodbe
gal2018
AFO
AFO
Pokopalisce
Objekt v Peklu
Vzdrzevanje
CAM
CAM