Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Fotogalerija

Vzdrzevanje
upravljanje
IMG
IMG
Zajetje Mali Ribnik
Odprava poskodbe v Bobnu
AFO
CAM
Otvoritev prenov. obj 07. Pekel
Zajetje Mali Ribnik
AFO
Zajetje Ribnik
Pokopalisce
Svecemat
AFO
AFO
gal2018
CAM
gal2018
Urejene javne povrsine
Vzdrzevanje
AFO 8781 copy
Odprava poskodbe
gal2018
Objekt v Peklu
Urejene javne površine
IMG
Odprava poškodbe
AFO
AFO
AFO
Ekoloski otok
Sedanjost-
AFO
CAM
IMG
Pokopalisce
gal2018
Otvoritev
CAM
Igre
Del voznega parka
Preteklost-
Odprava poškodbe v Bobnu
gal2018
AFO
Objekt ultraf. v Peklu
AFO 2382
AFO
Pokopalisce
AFO
CAM
Zajetje Ribnik