Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Pogrebna služba

Pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter dajanje grobnih prostorov v najem


Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavje, št. 21/2002)

Pregled osmrtnic (www.osmrtnice.org)