KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Urnik odvoza bioloških odpadkov

(Iveco 65, Man 250, Man 330)

SREDA ČETRTEK PETEK
Cesta 3. julija Podkraj Pod Javorjem - del
Trg Franca Kozarja Pot Franca Pušnika Planinska cesta
Naselje Aleša Kaple Cesta 1. maja Grča
Log, Novi Log Dolska cesta Pod hribom
Pot Vitka Pavliča Brnica - del Na Selah
Ulica prvoborcev Cesta VDV brigade Krištandolska cesta
Ulica mladih borcev Črdenc Partizanska cesta
Cesta Adama Dušaka Pot Emila Hameršaka - del Slatno
Pot na Kal Turje Laz
Pot Josipa Brinarja Novi dom Taborniška
Cesta padlih borcev   Marno
Boben   Brdce
Prapretno   Pokopališče
Plesko    
Veličkova    
Pokopališče    
Brnica – del    
Dirmajer    
Pod Javorjem – del    
Frtica    
Pot Emila Hameršaka 4- del    

Posode rjave barve za biološke odpadke se v naseljih individualnih hiš v času od 15.3. do 15. 11 praznijo 1x tedensko, v času od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.