Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009 in 20/2012)  www.hrastnik.si/obcina/

bro odpadki Page 1

bro odpadki Page 2

bro odpadki Page 3

bro odpadki Page 4

bro odpadki Page 5

bro odpadki Page 6

bro odpadki Page 7

 

ABECEDNIK ODPADKOV

Abecednik odpadkov