KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov

Man 330, Man 240)

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Cesta 3. julija Boben Ulica prvoborcev begunci Novi dom
Log, Novi Log Ravne Dolska cesta Cesta 1. maja Taborniška
Pot Vitka Pavliča Goveji potok Brnica Občina Pot Franca Pušnika
Trg borcev NOB Plesko Planinska cesta Porto Laz
Ulica prvoborcev Prapretno Grča Marno Slatno
Ulica mladih borcev Veličkova cesta Pot Emila Hameršaka Brdce Marno
Cesta Adama Dušaka Pot Vitka Pavliča Pod hribom Čreta Krištandol
Pot na Kal Dol - blok Cesta VDV brigade Turje Kal
Pot Josipa Brinarja   Na Selah Kovk Dol - blok
Cesta padlih borcev   Partizanska cesta Kupška vas Naselje Aleša Kaple
Studence   Krištandolska cesta Mačkovec Cesta 3. julija
Naselje Aleša Kaple   Naselje Aleša Kaple   Trg Franca Kozarja
Trg Franca Kozarja   Ulica mladih borcev   Tržnica
Tržnica   Cesta 3. julija   Log, Novi Log
Cesta 1. maja   Trg Franca Kozarja   Cesta 1. maja
Podkraj   Tržnica   Trg borcev NOB
Za Savo   Log, Novi Log    
    Pot Vitka Pavliča    
    Cesta 1. maja    
    Trg borcev NOB    


Posode črne barve za ostanek komunalnih odpadkov se v naseljih individualnih hiš praznijo na vsake 14 dni.

Urnik odvoza bioloških odpadkov

(Iveco 65, Man 250, Man 330)

SREDA ČETRTEK PETEK
Cesta 3. julija Podkraj Pod Javorjem - del
Trg Franca Kozarja Pot Franca Pušnika Planinska cesta
Naselje Aleša Kaple Cesta 1. maja Grča
Log, Novi Log Dolska cesta Pod hribom
Pot Vitka Pavliča Brnica - del Na Selah
Ulica prvoborcev Cesta VDV brigade Krištandolska cesta
Ulica mladih borcev Črdenc Partizanska cesta
Cesta Adama Dušaka Pot Emila Hameršaka - del Slatno
Pot na Kal Turje Laz
Pot Josipa Brinarja Novi dom Taborniška
Cesta padlih borcev   Marno
Boben   Brdce
Prapretno   Pokopališče
Plesko    
Veličkova    
Pokopališče    
Brnica – del    
Dirmajer    
Pod Javorjem – del    
Frtica    
Pot Emila Hameršaka 4- del    

Posode rjave barve za biološke odpadke se v naseljih individualnih hiš v času od 15.3. do 15. 11 praznijo 1x tedensko, v času od 15. 11. do 15. 3. pa na vsake 14 dni.

  • 1
  • 2