KSP HRASTNIK
Komunalno-stanovanjsko podjetje d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik

KSP Hrastnik

Oskrba s pitno vodo

ELABORATI O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI HRASTNIK

VODOMER

Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)

DDV
9,5 %
Zaračunana cena  z DDV
OMREŽNINA   
DN < 20 2,5474 0,2420 2,7894
20 < DN < 40 7,6422 0,7241 8,3663
40 < DN < 50 25,4741 2,4200 27,8941
50 < DN < 65 38,2112 3,6301 41,8413
65 < DN < 80 76,4224 7,2601 83,6825
80 < DN < 100 127,3707 12,1002 139,4709
100 < DN < 150 254,7415 24,2004 278,9419
150 < DN 509,4830 48,4009 557,8839
IZVAJANJE GJS
VODARINA
v  €/m3
0,6013 0,0571 0,6584

 

VODOMER Potrjena cena
(za gospodarstvo, negospodarstvo, gospodinjstva)
Subvencija gospodinjstva od 1/1-2015 do 31/12-2015 Zaračunana cena gospodinjstva

DDV

9,5 %
Zaračunana cena z DDV gospodinjstva
OMREŽNINA
DN < 20  2,5474  1,2446  1,3028  0,1238  1,4266
20 < DN < 40  7,6422  3,7338  3,9084  0,3713  4,2797
40 < DN < 50  25,4741  12,4460  13,0281  1,2377  14,2658
50 < DN < 65  38,2112  18,6691  19,5421  1,8565  21,3986
65 < DN < 80  76,4224  37,3382  39,0842  3,7130  42,7972
80 < DN < 100  127,3707  62,2303  65,1404  6,1883  58,9521
100 < DN < 150  254,7415  124,4606  130,2809  12,3767  142,6576
150 < DN  509,4830  248,9211  260,5619  24,7534  285,3153
IZVAJANJE GJS
VODARINA v    €/ m3  0,6013  0,0571  0,6584

Cene veljajo od 1. 6. 2014.

Opomba: Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za gospodinjstvo v višini 60 %  v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine) za obdobje od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2014.