Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

Obvestilo o izvajanju 24 urne dežurne službe

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) je Občina Hrastnik sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (UVZ št. 5/2020). Odlok med drugim ureja tudi način izvajanja 24 urne dežurne službe, ki je v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti del javne službe.

Obveščamo vas, da je KSP Hrastnik, d.d. skladno s 5. členom Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik od 1.8.2020 edini izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Občine Hrastnik.

Dežurna služba obsega vsak prevzem in prevoz pokojnika na območju občine, od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda, zarad i obdukcije pokojnika odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
KSP Hrastnik ima zagotovljeno 24-urno dežurno službo, na katero nas pokličete v primeru smrti oskrbovanca, pacienta oziroma v primeru smrti na domu.

Dežurna številka je 041 758 916

Cena 24-urne dežurne službe znaša 185,18 € (brez DDV). V primeru, da bo pogrebna služba KSP Hrastnik, d.d. tudi izvajalec pogrebne svečanosti bomo ceno dežurne službe zaračunali neposredno naročniku.

V kolikor bo izvajalec pogrebne svečanosti drugo pogrebno podjetje, bomo strošek dežurne službe zaračunali drugemu izbranemu pogrebnemu podjetju.
Pokojnike bodo lahko pri KSP Hrastnik, d.d. prevzeli samo izbrani izvajalci pogrebne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje izvajalca pogrebne dejavnosti.

Prevzem pokojnikov se bo vršil v prostorih mestnega pokopališča v Gabrskem v Trbovljah, na naslovu Gabrsko 59, Trbovlje.
V primeru prevzema pokojnika je potrebno predhodno poklicati na tel. št. dežurne službe KSP Hrastnik, d.d. na GSM št. 041 758 916.

Obvestilo 24 . 7. 2020

Glede na razmere zaradi širjenja COVID-19, obveščamo uporabnike komunalnih storitev, da do nadaljnjega na odjemna mesta

- ne odlagajo kosovnih odpadkov in
- da v zbiralnike za oblačila ne odlagajo odvečnih oblačil,

saj iz varstvenih razlogov, do nadaljnega tovrstnih odpadkov ne bomo odvažali!


Občane tudi prosimo, da glede odlaganja uporabljene potencialno infektivne zaščitne opreme (mask, rokavic itd.) upoštevajo navodila NIJZ in da tovrstne odpadke odlagajo v dvojno črno vrečko za odpadke in odpadke pred odlaganjem med ostale odpadke hranijo  najmanj 72 ur.

Te odpadke ne odlagajte v koške za odpadke na javnih površinah in med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov.


Tako boste prispevali k preprečevanju širitve okužbe in k zaščiti naših delavcev pred okužbo s Covid 19.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo 17 7. 2020

ksp trz korona1

NAVODILA Ministrstva za okolje in prostor RS

odpadki plakat

Napolnite ulične zbiralnike za stare aparate

E-odpadki so posebni odpadki, zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih že 670, večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si.

Že vse od oktobra 2016 tudi v občini Hrastnik stoji 7 sivo-zelenih uličnih zbiralnikov za oddajo odsluženih e-odpadkov: malih aparatov in baterij. Pozicionirani so bili v sodelovanju z lokalnimi partnerji – zgoraj omenjeno občino ter podjetjem KSP Hrastnik d.d.. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že skoraj 8 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

Vsi občani in občanke so vljudno vabljeni, da tudi v prihodnje svoje e-odpadke odvržejo v enega izmed zbiralnikov v svoji bližini in tako pripomorejo k pravilni reciklaži dragocenih surovin, iz katerih se bo lahko naredilo nove izdelke. S tem boste prispevali k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov. Hvala!

E cikliraj oglas 105x148mm MAJ 2020