Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

Obvestilo 2. 10. 2023

Obveščamo vas, da je zabojnik za oblačila pri Abecedi, zaradi popravila začasno odstranjen.
Še vedno pa so na razpolago ostale lokacije, in sicer Novi Log, Trg Franca Kozarja 14 in Trg borcev NOB.

Certifikat ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK

zaupanja2022

V mesecu maju 2023 smo, na podlagi izpolnjevanja pogojev, s strani Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami prejeli sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK za eno leto, torej do 31. 5. 2024.