Javno podjetje
Komunala Hrastnik d.o.o.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
  • Sanacija
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5

KSP Hrastnik

Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki

Zaradi ugotovitve nevestnega ravnanja z odpadki na terenu, podajamo Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki

navodila odpadki

Navodilo za pravilno ravnanje z odpadki PDF